En forståelig utfordring

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.
Dere ønskes velkommen til et møte med fokus på klima og matsvinn.

Klima- og miljøsaker er ofte vanskelige å forstå. Kampen mot matsvinn er mer konkret.

Vi spiser alle mat hver eneste dag, og nordmenn kaster i snitt 42,6 kilo matavfall i året, som kanskje kunne vært spist. Vi forstår at det ikke er bra å kaste mat vi handler inn. Ved å gjøre noe så enkelt som å sørge for at maten som handles inn spises opp sparer vi både klimaet og penger.

Matredder Mette Nygård Havre innleder med med sitt inspirasjonsforedrag, før Hanne Møller forklarer sammenhengen mellom klima og matsvinn. Deretter vil lokale aktører fortelle om sitt engasjement vedrørende temaet for å begrense klimautslippene.

Avslutningsvis utfordrer vi lokalpolitikerne på hva de vil gjøre kommunalt i klimasaken og i kampen mot matsvinn.

Program:
• Velkommen v/ ordfører Kjersti Nythe Nilsen
• Hva kan og bør vi gjøre for å unngå matsvinn? – Mette Nygård Havre
• Klima og matsvinn – Hanne Møller, Østfoldforskning
• Lokale aktører, samt Indre Østfold Renovasjon presenterer sine aktiviteter rettet mot klima og energi, samt matsvinn
• Utspørring av og innspill til politikerne om klima og energi. – Ledet av Guro Nereng, Klima Østfold og Anna Marie Halvorsrud, ungdomspolitiker i Marker

Møteleder for kvelden er Mona Nilsen, seniorrådgiver i Østfoldforskning

Mette Nygård Havre har i flere år jobbet i renovasjonsbransjen i Bergen. Der så hun med egne øyne hvor mye spisbar mat hver og en av oss kaster. Dette ville hun gjøre noe med. I 2016 startet hun @spisoppmaten i sosiale medier. Noe som etter hvert har blitt en folkebevegelse med over 60 000 følgere. Hun sluttet i fast jobb og begynte i fjor å jobbe på heltid med å få folk til å bli matreddere. Mette inspirerer oss til å bli mer bevisste forbrukere.

Dette er et oppstartsmøte i forbindelse med Marker kommune sitt arbeid med utarbeidelse av klima- og energiplan. Vi håper mange vil benytte anledningen til å komme å høre spennende og engasjerende foredrag og gi innspill til hva du mener bør prioriterers i arbeidet med klima og miljø i Marker.

Arrangementet er også en del av Klimafestivalen § 112 http://klimafestivalen112.no/