En verden for alle

Vestsiden kirke – søndag 21 januar, kl. 11:00

Gudstjeneste: «En jord for alle»

Velkommen!