Etikk og ansvar i klimapolitikk: fra Gro til pave Frans

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Etikk og ansvar i klimapoltitikk: Fra Gro og FN til Frans og Vatikanet

William Lafferty er prof. em. fra Universitetet i Oslo og har viet de siste 25 år av sin akademisk karriere til forskning om bærekraftig utvikling. Arbeidet har fokusert på politisk gjennomføring. Hva gjør Norge, sammen med flere andre vestlige land, for å hindre en alvorlig svekkelse av jordens økologiske balanse?

Hans foredrag i Drammen kirkeforum har fått tittelen: «Etikk og ansvar i klimapoltitikk: Fra Gro og FN til Frans og Vatikanet»

For to år siden ble han oppmerksom på Pave Frans’ brev om miljø og utvikling. Lafferty skriver: -I motsetning til både Brundtland-rapporten og FN-systemets avtaler og handlingsplaner, som hviler på «instrumentelle» etiske premisser, er Laudato Si´ forankret i «prinsipiell» etikk. Den omtaler selvfølgelig kloden som Guds skaperverk. Men den behandler kloden først og fremst i ord og begrep fra Frans av Assisi i 1225. Brevets «rasjonalitet» ligger i en moralsk forpliktelse til jordens iboende «krav» om økologisk balanse, og dets «fellesskap» bygger på «økologisk demokrati» og «økologisk borgerskap».

Arrangementet er et samarbeid med Klimafestivalen §112 i Drammen. Det serveres kaffe/te og det blir kulturinnslag. Det blir anledning til innspill til foredragsholder.

Arrangementet er gratis

Facebook-arrangement!

Les også:  Frokostmøte om plast