Fagerborg Filosofikafè – med klimakrisen i sentrum

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

14591809_644141272423468_516718222998509183_nvetlesen

Mange er enig i at klimakrisen er vår tids mest brennende utfordring. Men det får lite utslag i praktisk handling og politikk, både på mikro- og makronivå. De færreste orker å forholde seg til det. Samtidig blir Paris-avtalen ikke bedre enn vi gjør den til. Hvilke ressurser og utfordringer finnes i filosofien, moralen, tro og teologi i møte med klimautfordringene? Hvordan kan vi mobilisere til klimakamp drevet av tro, kjærlighet og raseri, mer enn av dårlig samvittighet?

Velkommen til en filosofikafè viet klimaet. Vi ser på klimakrisen med et filosofisk og teologisk blikk. Filosof Arne Johan Vetlesen, husfilosof Henrik Syse og sokneprest Sunniva Gylver inviterer til samtale rundt en av vår tids mest brennende utfordringer. Husbandet spiller og det blir enkel bevertning.

Henrik Syse er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han har tidligere arbeidet i Verdikommisjonens sekretariat, og er medlem av Nobelkomiteen. Syse har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Han har gitt ut flere bøker, er andaktsholder i NRK P1 og spaltist i Vårt Land, og en ettertraktet foredragsholder. Syse er aktiv i Fagerborgmenighet, blant annet som søndagsskolelærer og husfilosof.

Arne Johan Vetlesen (født 10. september 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi med ondskap som hovedinteresse. Han var også mangeårig spaltist i  Klassekampen. Han har blant annet gått i veiledning hos Jürgen Habermas i sin studietid, og han har gitt ut en rekke bøker. Han har også kommet med viktige filosofiske bidrag på klimafeltet – et essay i Harvest kan anbefales som oppvarming til denne filosofikafeen: http://harvest.as/artikkel/viktigere-enn-hap.

Sunniva Gylver er sokneprest i Fagerborg kirke og Phd-stipendiat ved Menighetsfakultetet. Hun har vært trosformidler i TV, radio og trykte medier gjennom en årrekke. Hun har gitt ut to bøker og er mye brukt som foredragsholder. Gylver er aktiv i den tverrkirkelige disippel- og miljøbevegelsen Korsvei, og jobber også med klimarelatert religionsdialog.