Forbrukerens Kapell – et romlig kunstverk

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

FORBRUKERENS KAPELL

Åpent fra Mandag 22. Januar 2018

*
Tilber du forbruksguden?

Forbrukerens kapell stiller kanskje flere spørsmål enn det besvarer. Den arkitektoniske installasjonen, som står på Salt er synlig fra operataket og vil være åpen i en uke under Klimafestivalen.

Et lappeteppe av brukte plastposer kler inn fiskehjell-strukturen «Den Arktiske Pyramiden» designet av Rintala Eggertson Arkitekter. Plasten gjør den om til et romlig monument, et sted for ettertanke.

Plastposen er et hverdagslig, lite objekt og et stort klimaproblem. Et petroleumsprodukt som speiler en nasjons handlemønster. Ved å skape noe høytidelig av forbrukets avfall, feires Norges velstand. Samtidig rettes fokus mot de enorme konsekvensene forbrukssamfunnet har, og rollen den enkelte besitter i den store sammenhengen. Kunstverket er plassert over en gangvei. Forbipasserende blir derfor en del av kunstverket på samme måte mennesket blir en forbruker ved å bevege seg med strømmen gjennom bruk og kast-samfunnet. Strukturens utforming kan også minne om et telt, og henvise til den voksende trusselen om økning av klimaflyktninger dersom havnivået fortsetter å stige.

Inne i strukturen avspilles kunstverket «Elapses» av Signe Lidén, som spiller av opptak fra Frølageret på Svalbard, som lider av at permafrosten smelter. Sammen vil de to installasjonene belyse ulike sider av fremtidens miljøproblemer.

Prosjektet er laget av arkitektene Maya Laitinen og Liv Framgard i samarbeid med Salt, Fretex, AHO og Høyden AS.

Følg arrangementet på Facebook!