Hvordan gå, sykle og busse mer?

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Molde er en langstrakt by, ideell for sykling. Det å kunne gå, reise kollektivt og komme seg trygt fram på sykkel, handler om trivsel, folkehelse og miljø, dvs. bærekraftig livsførsel. 

I Molde har det i hele høst vært diskutert løsninger for bilens fremkommelighet. Mindre har det handlet om hva som bør gjøres for at andre trafikanter slik som syklister og gående skal komme seg trygt og enkelt fram. Politikere synes generelt lite villige til å gå inn på problematikken og diskutere løsninger. Bortsett fra det å kunne komme seg fort fram på en behagelig måte, er det få positive faktorer knyttet til bilkjøring. Bilen tar mye plass i bybildet og skaper dårlig byluft. Hva slags andre løsninger kan vi finne som er både mer miljøvennlige, bra for folkehelsa, plassbesparende og tar vare på fremkommeligheten?

Ferjekontrakter og miljøvennlig drift er et sentralt tema i fergefylket Møre og Romsdal. Elektrifisering av fergene likeså. Og kan strømmen vi bruker, bli mere bærekraftig?

Fagfolk og de politiske partiene kommer for å diskutere. Ordføreren kommer også, kommer du?

Velkommen til debatt!

Se arrangementet på Facebook. 

Se hele programmet for Klimafestivalen §112 i Molde og omegn her!

5152663_2182066