Hvordan gå, sykle og busse mer?

Velkommen til debatt!

I Molde har det i hele høst vært diskutert løsninger for bilens fremkommelighet.

Mindre har det handlet om hva som bør gjøres for at andre trafikanter skal komme seg fram. Politikere synes generelt lite villig til å gå inn på problematikken.

Det å kunne gå, reise kollektivt og komme seg trygt fram på sykkel, handler om trivsel, folkehelse og miljø, dvs.  bærekraftig livsførsel.

Bortsett fra det å kunne komme seg fort fram på en behagelig måte, er det få positive faktorer knyttet til bilkjøring.

Ferjekontrakter og miljøvennligdrift er et sentralt tema i fergefylket Møre og Romsdal.

Kan strømmen vi bruker, bli mere bærekraftig?
Molde er en langstrakt by, ideell for sykling.