Hva kan JEG gjøre?

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Det er ikke alltid så lett å vite hva man kan gjøre for å leve mer klimavennlig, eller å se effekten av det man gjør. Ønsker du å leve mer klimavennlig, men vet ikke helt hvordan? Har du kommet i gang, men ønsker å bli enda flinkere?

ByKuben – Oslo senter for byøkologi inviterer deg til gratis lunsj med foredrag og idéverksted. Framtiden i våre hender holder et inspirerende foredrag og forteller deg hvordan du kutter klimagassutslippene dine mest.

Etterpå blir det verksted hvor vi deler tips og triks med hverandre!

Om ByKuben

ByKuben – Oslo senter for byøkologi er et kommunalt prosjekt som skal bidra til at byens befolkning føler eierskap til, og ser muligheter i, det grønne skiftet mot nullutslippssamfunnet. Vi skal vise frem Oslo som klimavennlig miljøby, utgjøre et kunnskaps- og innovasjonssenter og fungere som et åpent møtested for arbeid med klimavennlig byutvikling og bærekraftig byliv. ByKuben skal være en kilde til inspirasjon og kunnskap, som gjør det enkelt å velge rett, kobler sammen mennesker og organisasjoner og fører til nytenkning, ideer og forretningsmuligheter.

Påmelding: http://bit.ly/2mMsMpW

Følg arrangementet på Facebook!