PopVit – Kan havenes reddes?

REV – Research Expedition Vessel – er et unikt initiativ i kampen for å redde verdenshavene!

Livet i havet er under sterkt press, og det haster med bærekraftige løsningene?

Hva er status i dag, og hvordan kan globale initiativer som REV bidra til å snu den negative utviklingen?

Marinbiologist Joachim G.Engelstad holder POPVITFOREDRAG, og vil gjennom 1 times foredrag formidle av sin viten og om planene for denne unike båten.

http://rosellinisfour-10.no/research