REV – Framtiden i havene og klima!

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Det inviteres til lunsjforedrag på Høgskolen i Molde.
Marinbiolog Joachim Engelstad vil presentere REV – Research Expedition Vessel – et unikt initiativ i kampen for å redde verdenshavene!

REV – Research Expedition Vessel – er et unikt initiativ i kampen for å redde verdenshavene. Skipet er et forsknings og ekspedisjons skip som skal forske på livet i havet. Nina Jensen, marinbiolog og tidligere leder for WWF har fått ansvaret for prosjektet som bl.a. Røkke finansierer. Livet i havet er under sterkt press, og det haster med de bærekraftige løsningene!

Hva er status i dag, og hvordan kan globale initiativer som REV bidra til å snu den negative utviklingen?

Det er mye å forske på og mye viten som vil kunne påvirke vår framtid.

Gratis og åpent for alle.

Følg arrangementet på Facebook.