Klima og lokal verdiskapning i Nesset

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Småskala, lokal matproduksjon i et globalt perspektiv. – er det en av løsningene på klimautfordringen? Hva har vi lokalt?
– Sirkulærøkonomi i tekstilbransjen -lokal produksjon i Eidsvåg forankret i lokal tekstilhistorie.
– Naturressurser og verdiskapning innen turisme med omtanke for klima og bærekraftsmålene til FN.

Ulike case presenteres – og flere kan skapes! Hva skal til for å lykkes lokalt i et global marked der det legges vekt på lokale løsninger for globale målsettinger.

Velkommen. Gratis!