Klimagudstjeneste i Molde domkirke

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

«Når jeg ser din himmel».

Velkommen til en gudstjeneste som tar opp vern om skaperverket.

Verdens miljø- og klimautfordringer angår kirken.

Kirken og den lokale menigheten tar ansvar for vern om skaperverket og kamp for rettferdighet som vi vil snakke om på denne gudstjenesten. Ansvaret bidrar til glede, takknemlighet og undring over Guds skaperverk.

I gudstjenesten gis eksempler på hva klima og miljø betyr i viktige deler av menighetens arbeid. Et søkelys på klima og miljø i kirken er vårt viktigste redskap for å fange opp folks apati og håpløshet, og setter det inn i et felleskap der vi kan hjelpe hverandre til faktisk å utgjøre en forskjell.

Søkelyset fanger opp både det globale perspektivet ved klimarettferdighet og det lokale perspektivet. Det knytter menigheten inn i et nasjonalt og globalt felleskap av grønne menigheter over hele verden.

Biskop Ingeborg Midttømme og konfirmanter deltar.

Følg arrangementet på Facebook.

Foto: Ståle Aklestad