Klimagudstjeneste i Molde domkirke

«Når jeg ser din himmel». Velkommen til en gudstjeneste som tar opp vern om skaperverket. Biskop Ingeborg Midttømme og konfirmanter deltar.

Foto: Ståle Aklestad