Klimakampen går rettens vei

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

«Hva skjer når kampen for klodens klima går rettens vei?»                                    

22 januar 2018 fra kl. 16.30 til 19.00, i Deichmanske hovedbibliotek, hovedsalen.

Seminaret er del av Klimafestivalen § 112, som også Deichmanske hovedbibliotek bidrar til.

Åpning: Truls Gulowsen, leder i Greenpeace og styremedlem i Foreningen Grl. § 112  

Del I: Grunnloven § 112s utvikling: en rettighetsbestemmelse vokser frem:

16.35-16.50: Høyesterettsadvokat Pål Lorentzen

16.50-17.05: Professor i juss Beate Sjåfjell, Inst. for privatrett, UiO

17.05-17.20: Advokat Cathrine Hambro

17.20-17.35: Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund   

17.35-17.50: Spørsmål fra sal til innlederne.

Pause: 5 min.

Del II: Moving forward or stepping back? International and Norwegian climate litigation:                                                                                                                                    

17.55-18.40: Professor i juss Jørn Øyrehagen Sunde og stipendiat i juss, Esmeralda Colombo, UiB.

18.40-19.00: Avsluttende debatt.

Seminarledere er Greenpeace og Natur og Ungdom.

Hva skjer når kampen for klodens klima går rettens vei?

En historisk sak gikk for Oslo Tingrett i tiden 14. til 23.11.17. For første gang ble Grunnloven § 112 rettslig prøvd i saken mot staten reist av Greenpeace Nordic og Natur og Ungdom med Besteforeldrenes klimaaksjon som partshjelper. Den 4.1.18 kom dommen. Saksøkerne tapte kampen om å få 23. konsesjonsrunde kjent ugyldig av retten, og organisasjonene ble idømt store saks-omkostninger. Men saksøkerne fikk medhold i at Grunnloven gir miljøet rettigheter, slik slått fast i dommen: «§ 112 er en ny bestemmelse og forarbeidene må tillegges vesentlig vekt. De trekker klart i retning av at § 112 er en rettighetsbestemmelse. En slik forståelse ligger innenfor bestemmelsens ordlyd og ingen avgjørende rettskilder taler mot.» Det er en viktig seier som åpner nye perspektiver i kampen for et levelig miljø og klima.

Kampanjen Klimasøksmål Arktis og rettssaken har utvilsomt bidratt i offentlig debatt om Norges oljeutvinning, og har fått stor medieoppmerksomhet i inn – og utland. Klimasøksmål Arktis føyer seg inn i et globalt mønster av søksmål som borgere i ulike land må reise for å forsvare klima og miljø når politikken svikter“Over the past 10 years courts are becoming more flexible. These isolated cases have started to flash up. It shows the willingness of courts to serve people,” sier  Cosmin Corendea, juridisk ekspert ved The United Nations University Institute for Environment i The Guardian (17.11.17) i en kommentar til klimaforsker James Hansens oppfordring til en søksmål-bølge.

Årsmøteseminaret 2018 er en videreføring av rundebordskonferansen som nyetablerte Foreningen Grunnloven § 112 arrangerte under Klimafestivalen § 112 i januar 2016 i Oslo, bl.a. i den hensikt å  kartlegge paragrafens anvendelsesområder, i retten så vel som i miljø- og klimapolitikken, og etablere samarbeid med aktører som ser det langsiktige, samfunnsendrende potensialet i § 112.

Følg arrangementet på Facebook.

Isskulptur § 112, Peder Istad / Foto: Edward Beskow / © Greenpeace»
Isskulptur § 112, Peder Istad / Foto: Edward Beskow / © Greenpeace»