Klimaprat i naturen

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Monark arrangerer klimaprat i naturen som en del av klimafestivalen §112 . Bli med ut i fantastisk vinternatur! Gammelskog er viktig for klima fordi det fungerer som et stort karbonlager og byr på et uvurderlig mangfold av arter. Vi tar oss ut til fots eller på ski avhengig av snøforhold til et vakkert utsiktspunkt og diskuterer natur og miljø rundt bålet. Hvis forholdene tillater ser vi på truete sopp og lav arter i gammelskog i Eineåsen. Oppmøte Otto Rykkinds vei bussholdeplass i Rykkinn.

Følg med på Facebook!