Klimasøksmål §112 Arktis

Historiens første klimasøksmål mot den norske stat for brudd på Grunnlovens Miljøparagraf §112 i kap. om Menneskerettigheter, pågikk 2 uker i Oslo Tingrett, fra 14.november 2017. Kom og hør saksøkerne Natur&Ungdom og Greenpeace, samt partshjelper Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) informere oss om det som kom frem under saken!

Natur&Ungdom avd.Molde, har med vestlandssekretær Lasse Bjørn. Greenpeace hilser.
Advokat Steinar W. Christensen fra BKA forteller om saken sett med en jurists øyne. Han var tilstede alle dager undre rettsaken. Mer på BKA-hjemmeside.

Dommeren opplyste at dom i saken sannsynligvis vil foreligge i første halvdel av januar 2018.
Dersom dommen ar avsagt før dette arrangement, vil Christensen kommentere dommen og se på:
Hvilken virkning kan domsavgjørelsen få for Norge – og verden forøvrig?

Peder Istad sin iskunst fra Oslo Tinghus, vil prege Aulaen. BKA selger nyttevekstsuppe+flatbrød (50 kr kontant). Ton Hazes’ kortreist, økologisk juice, Moldeost og stråp.