Livets tre – Naturhistorisk Museum

I vår nye evolusjonsutstilling kan du vandre bakover i tid langs stamtreet til nålevende dyr, helt tilbake til da livet oppsto. Her vil du møte dinosaurer, urfugl, panserpadder, de første landdyrene, de første plantene og mye, mye mer.

Hvilke egenskaper er det som skiller oss fra sjimpansene? Og hvordan skjedde utviklingen fra vann til land? Bli med på en ferd langs vår egen og andre organismers evolusjonshistorie, og se hvor vi alle hører hjemme på livets tre.

Åpningstider: tirsdag – søndag 11-16. (stengt mandag).

Utstillingen vil stå i et par år.

Mer om praktisk informasjon og åpningstider her: http://www.nhm.uio.no/

Følg arrangementet på Facebook!