Lokale klimakutt — vilje og motvilje i energihovedstaden

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

I anledning Klimafestivalen § 112 inviterer KÅKÅ kverulantkatedralen i samarbeid med Naturvernforbundet i Rogaland til debatt om Stavangers vilje og evne til å nå målet om 80 prosent klimakutt på 11 år.

Debatten vil ta for seg hvordan politikere og næringsliv i henholdsvis Oslo og Bergen har innrettet seg etter sine klimamål, før Stavangers ordførerkandidater møtes til debatt om de lokale klimakuttene og hvordan disse skal føre til konkrete endringer. Hvordan forholder andre storbyer seg til sine vedtatte klimamål? Kan Stavanger lære noe av Oslo og Bergen, hvor næringslivet synes å ha en ganske annen holdning til klimakutt, noen vil til og med hevde en større entusiasme, enn i Stavanger?

Hvordan har politikerne tenkt å skape begeistring for klimakuttene blant næringslivet og folk flest i Stavanger? Har de konkrete planer, og ikke minst vilje og evne til å gjennomføre dem? Er vedtaket en retningsløs og hul retorikk eller en faktisk og oppriktig erkjennelse av at også Stavanger må bidra med lokale klimakutt?

Hvor mange som brant seg på kaffen av dette svært ambisiøse 80 prosent-vedtaket på tampen av 2018, skal forbli usagt. Den påfølgende debatten har imidlertid, som så ofte i klimarelaterte saker, både skapt begeistring og vekket motvilje, også i næringslivet, hvor enkelte anser målet om klimakutt som næringsfiendtlig og en trussel mot både arbeidsplasser og byens videre utvikling.

Program:
1. Innledning ved Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo, om satsingen i Oslo og hvordan hovedstaden har jobbet og innrettet seg i forhold til å nå sine klimamål.

2. Næringslivets syn på lokale klimakutt � Bergen vs. Stavanger
– Johannes Magnus, Bergen Næringsråd
– Tormod Andreassen, påtroppende næringspolitisk rådgiver i Næringsforeningen i Stavangerregionen.

3. Debatt om Stavangers mål om 80 prosent klimakutt på 11 år.
– Jon Peter Hernes, H
– Kari Nessa Nordtun, AP

4. Paneldebatt med alle deltakerne, samt åpning for spørsmål fra salen.

Programleder er Hilde Øvrebekk Lewis, journalist og kommentator i Aftenbladet.