Marked eller stat – hva redder klima?

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

15590350_1467258526636167_4014329697640467284_n

NB! Påmelding: http://www.polyteknisk.no/moter/marked-stat-redder-klima/

Ved innføringen av globale så vel som regionale og nasjonale klimamål har det vært en dikotomi mellom reguleringer på den ene siden og markedsbaserte mekanismer på denne andre siden. CDM-mekanismene, ETS-markedet, opprinnelsesgarantier og elsertifikatordningen er eksempler på markedsbaserte klimatiltak. Paris-avtalen legger også opp til at markedsbaserte mekanismer vil være et viktig instrument for å nå målene.

Samtidig har erfaringene til nå med flere av de markedsbaserte mekanismene vært blandet. I flere tilfeller har svakhet i markedsdesign medført stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel og kollaps i pris. Følgen av dette har vært mindre investeringer i fornybar energi enn forutsatt og de faktiske CO2 utslippene har også vært mindre.

Det er derfor grunn til å stanse opp og stille noen spørsmål. Hva er egentlig erfaringene med ulike markedsbaserte mekanismer så langt? Er markedsbaserte mekanismer et effektiv virkemiddel? Og er det slik at disse er bedre enn reguleringer?

PF Energi tar debatten.

Arrangementet inngår i Klimafestivalen §112