Miljøkveld på Stammen: Norge – en skogimperialist?

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Norske myndigheter har bevilget milliarder til skogbevarig i fattige land, men hvor mange grønne skoger reddes av dette gullet? Indonesia er et av de landene vi har bevilget mest til, men lite er nådd fram, og store områder med regnskog på torvmark ødelegges årlig av skogbranner. Samtidig er Oljefondet inne som deleier i flere av de store skog- og plantasjebedriftene som ødelegger de tropiske skogene. Oljefondet har også flere svin på skogen: I Brasil har Oljefondet investert i eukalyptusplantasjer som fører til tørke, avskoging og tvangsflytting av urfolk og bønder. Norske plantasjeselskaper har også et tvilsomt rykte på det afrikanske kontinent. I en nyutgitt rapport beskyldes det norske selskapet Green Resources for å ødelegge livsgrunnlaget for lokalbefolkning ved å anlegge plantasjer i områder som tidligere ble benyttet til matproduksjon. Ser vi ikke skogen, men bare penger som vokser på trær?

Innledere
Marte FandremAvdelingsingeniør Seksjon for naturhistorie NTNU Vitenskapsmuseet

Mathilde Enkerud, Latin-Amerika gruppene i Norge

Hallgeir Opdal, Organisasjonsrådgiver i Naturvernforbundet og tidligere Fredskorpser i Mosambik

 

15235647_1582237991791567_4437665347471544749_o