Myter og fakta om Norges rene natur

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Bjørn Olav Rosseland, er Dr.philos. og professor emeritus i økotoksikologi ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås, og har hatt professorat ved NTNU i Trondheim og i Canada.

Han har siden 1975 arbeidet med sur nedbørs påvirkning på fisk. Han har ledet det norske kalkingsprosjektet og studert innholdet av miljøgifter i fisk i Arktis og i høyfjell i Europa. Han har studert og forelest om vannkvalitet og fiskevelferd innen akvakultur i en rekke land,inkludert Sør Amerika. Han har arbeidet i Norsk institutt for naturforskning (NINA)og Norsk institutt for vannforskning(NIVA) og underviser fortsatt ved tre universiteter i Norge. Han fungerer som rådgiver for forskningsrådet og flere institutter,og er aktiv i CERAD, et senter for fremragende forskning ved NMBU,innen virkningen av radioaktivitet på naturen og mennesker, der Rogaland er med som et viktig modellfylke.

https://www.nmbu.no/emp/bjorn.rosseland

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=317787&la=no&action=sok

______________________________________

Se facebook-arrangement !

Se hele programmet for Klimafestivalen §112 i Haugesund, Karmøy og Tysvær