Oljeeventyrets gravplass

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Hundrevis av offshoreinstallasjoner legges ned i Nordsjøen. Norske politikere har bestemt at plattformene skal gjenvinnes på Norsk jord – ikke på en strand i Bangladesh. Plattformene som kommer til norskekysten er full av giftige stoffer. Oljeeventyrets gravplass handler om hva som skjer med offshore installasjoner som blir hogget opp i Vatsfjorden og lokalbefolkningens kamp mot denne aktiviteten. Den lokale miljøgruppen mener at omgivelsene blir forurenset mens Miljødirektoratet går god for at opphoggingen kan fortsette.

En dag kommer en trailer med avfall ut av området, hva inneholder den? og hvor blir innholdet deponert?

Se facebook-arrangement!

Les også:  Kunst - og klimaworkshop