OMSTILLINGSLABORATORIUM

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

15874696_1898264450418368_2603630879931788770_o

Den eneste måten vi kan komme til fremtiden, er å komme dit sammen.

«Etter omstillingen kommer mer omstilling», skriver Frøy Guldbrandsen i BT den 5. januar 2017

Historiene om pågående klima-apokalypse er mange, og strømmer inn over oss fra alle kanaler. Endringene i vestnorsk arbeidsliv, hverdagsliv, næringsliv og følelsesliv henger sammen med en kompleks global problematikk.

Utfordringer venter i hver krok av samfunnets infrastruktur, vi skal endre våre forbruks og adferdsmønstre, nye økonomiske modeller og teorier skal prøves ut, og nye arbeidsplasser skal skapes, uten at det er helt klart hvordan.

I denne situasjonen er kunnskap og erfaring viktig, men det som også er essensielt, er å finne fram til de virkelig gode spørsmålene. Et hvert gjennombrudd begynner med noe uventet. Ethvert forskningsprosjekt begynner med et spørsmål.

I perioden frem mot stortingsvalget skal vi, sammen med dere, dyrke frem fortellingene om fremtiden, ved hjelp av nye spørsmål, dypere forståelse og visjonære ideer.

I januar starter vi med at entusiaster, omstillingspionerer og kunstnere på Vestlandet inviteres til en tenketank der vi sammen metodisk jakter på de virkelig gode spørsmålene, – spørsmålene som skal bli viktige verktøy på veien videre inn i omstillingen. Pitcher, workshops, performative verk og musikk tar oss gjennom prosessen.
………………………………………………………
PROGRAM for 24. januar – Auditoriet:

– Pave Frans kommer!

– Performance-kunstneren Rita Marhaug visualiserer det vi ikke vil se!

– Musikk og flere kulturelle innslag. Følg med!

– Et knippe velplukkede pionerer deler historier om omstilling, om hvordan det grønne skiftet i vestnorsk arbeidsliv, hverdagsliv, næringsliv og følelsesliv allerede er tenkt å utspille seg i nær fremtid.

Navn legges inn fortløpende, følg med på facebook.
……………………………………………………………………………..
Kunstnere fra prosjektet SOUPS AND STORIES, som i en årrekke har arbeidet med dialogmetodikk, vil deretter invitere DEG med i jakten på de virkelig gode spørsmålene, som igjen kan bli gode verktøy på veien videre inn i omstillingen.

Dette vil danne utgangspunkt for et OPPROP FOR OMSTILLING som vil komme fra kunstfeltet i anledning Stortingsvalget i september 2017.

Fra nå, og fram til valget, kan du være en del av denne tenketanken gjennom

-oppfølger av omstillingslaboratorium i april (Galleri 3,14)

-podcast-serien Radio LUFTBALLETT

-Kunst som virkemiddel i det offentlige rom (september)

-Overlevering av OPPROP FOR OMSTILLING til politikere under valgkampen

Oppropet vil være en av bekkene som utgjør en stor elv, i en tid som preges av det som kanskje vil bli en av sivilisasjonshistoriens mest dramatiske krisehåndteringer.

Vårt fokus vil være å bruke kunstneriske strategier og virkemidler for å formidle de framtidsvisjonene som lever blant alle, som til daglig, skaper det grønne skiftet.
——————————————————————————-
OMSTILLINGSLABORATORIETS SAMARBEIDSPARTNERE:

Klimafestivalen § 112
v/Turid Heggland
——————–
www.stiftelsen314.com
——————–
The Soups and Stories Project
http://www.meisfjord-satre.com/
v/Katrine Meisfjord
———————
www.luftballett.com
v/Margrethe Kolstad Brekke

Følg med på facebook!