Radikalt håp: er sivil motstand veien å gå for klimabevegelsen?

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Opptak fra debatten:
https://www.facebook.com/norskklimanettverk/videos/548477788954644/

FNs klimapanel slår fast at vi bare har tolv år på oss for å unngå farlige klimaendringer. Med dagens kurs styrer vi mot tre eller flere graders global oppvarming innen utgangen av århundret. Den eksistensielle trusselen mot sivilisasjonen er reell og voksende.

Når det internasjonale klimasamarbeidet dypest sett svikter, og fossile interesser fremdeles har overtaket over politikk og fornybarutvikling – hvordan kan vi unngå et klimasammenbrudd? Hva har vi ikke prøvd før?

I den senere tid, fra Greta Thunbergs skolestreik og protestene mot kullutvinning i Hambach-skogen i Tyskland, til Extinction Rebellion-aksjonene i London, har vi sett eksempler på mulige svar. Til nå har klimabevegelsen bare i begrenset grad brukt sivil ulydighet mot fossile interesser, installasjoner og byråkrati for å tvinge fram politisk handling og endring. Hva er potensialet i slike virkemidler, og hvor er fallgruvene? Hva er stemningen i klimabevegelsen for å ta slike metoder i bruk?

Norsk klimanettverk ønsker velkommen til et temamøte om en ny front som nå åpner seg i klimakampen. Spørsmålet er: Er ikke-voldelig sivil motstand nødvendig for å sikre et stabilt klima? Eventuelt: Kan vi gjøre det uten?

Panel: Truls Gulowsen, tidligere leder i Greenpeace Norge
Une Bastholm, talsperson Miljøpartiet de grønne
Bjørn Stærk, forfatter og samfunnsdebattant
Aleksander Melli, forfatter og klimaaktivist
Inger Østenstad, Extinction Rebellion Norge
Ordstyrer: Mari Seilskjær, jurist