Stormer i flokk – klimaendringer og konsekvenser for Sørlandet

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Tirsdag 23. januar kl 19.00: Tarjei Breiteig: Stormer i flokk – klimaendringer og konsekvenser for Sørlandet.

Klimaendringene er reelle. Spørsmålene er hva vi gjør for å hindre økt global oppvarming og hvordan endringene slår inn lokalt.

Tarjei Breiteig er meteorolog hos Agder Energi og har førstehånds kunnskap om både vær og klima. Stormer i flokk kaller han sitt foredrag. Dette er møtet for deg som ønsker økt innsikt i et tema som er høyaktuelt. På en inspirerende måte forklarer han det grunnleggende som har å gjøre med klima – både om det vi faktisk vet og om den forskning som foregår på området.

Beregninger som blant annet er utført ved Meteorologisk institutt viser at i framtida blir overvann en utfordring for byer over hele landet. Havnivåstigning er et annet problem som spesielt rammer Sørlandet og Vestlandet. Hvis utslippene av klimagasser fortsetter å stige like raskt som i dag vil vi få mer issmelting. Da kan havet stige så mye som en halvmeter før vi når slutten av dette århundre.
Dersom vi ikke reduserer utslippene av klimagasser betydelig vil klimaendringene gjøre det nødvendig å bruke store ressurser på tilpasning.

Det åpne folkemøtet på Grønt senter inngår i Klimafestivalen som foregår over hele landet i perioden 17. – 28. januar.

Gratis adgang. Ingen påmelding.