Sunshine Stories

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

// ENGLISH

In connection with the Climate Festival 2018, SPIRE Bergen and the Grandparents Climate Campaign invite you to a climate evening where we will lift our gaze towards the big world outside!

There will be a screening of «Sunshine Stories», a short documentary series about solar energy’s liberating power, highlighting tales of rural Africa. Solar energy does more than generating power. Solar energy changes and improves lives. Filmmaker Jill Johannessen will present her films and talk about her experiences in Africa.

Following, Kai Grieg from United Nations Association of Norway will speak about UNs Sustainable Development Goals – the world’s joint plan for eradicating poverty, combating inequality and stopping climate change by 2030. The Paris Agreement and the Sustainable Development Goals show a new form of international cooperation. Grieg will show us how these two agreements will affect the world the next thirteen years.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EJnJBWp0AXc&feature=youtu.be

Both the films and talks will be in English!

Follow the event on Facebook!

When? January 19th, 6.30 pm (doors open at 6 pm)
Where? Speilsalen, Det Akademiske Kvarter

 

// NORSK

I forbindelse med Klimafestivalen 2018 inviterer SPIRE Bergen og Besteforeldrenes klimaaksjon Hordaland til en klimakveld der vi vender blikket utad mot den store verden!

Det blir visning av mini-dokumentarserien «Solskinnshistorier» – fortellinger fra den afrikanske landsbygda om solenergiens frigjørende kraft. Solenergi gir ikke «bare» strøm. Solenergi forandrer og forbedrer liv. Filmskaper Jill Johannessen kommer for å presentere filmene sine og fortelle om sine opplevelser i Afrika.

Kai Grieg fra FN-sambandet vil følge opp med foredrag om FNs bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Parisavtalen og bærekraftsmålene viser en ny form for internasjonalt samarbeid. Grieg viser oss hvordan disse to avtalene kommer til å prege verden de neste tretten årene.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EJnJBWp0AXc&feature=youtu.be

Både filmene og foredragene vil være på engelsk!

Følg arrangementet på Facebook!

Når? 19. januar, kl 18.30 (dørene åpner kl 18)
Hvor? Speilsalen, Det Akademiske Kvarter