Taretråling, en miljøbombe?

* Kan en næring være så viktig at staten ignorerer følgene?

* Kan taretråling ha så stor effekt på økosystemet som forskning viser?

* Hvorfor ignorerer staten klager fra over 10 kommuner?

* Kan staten endre loven kun for taretråling?

* Er CO2 lagring i tareskogen av stor viktighet?

* Kan taretråling ha bidratt til forgiftning langs kysten, ved å hvirvle opp gammel PCB og dioxiner som ble dumpet i sjøen fra 1960-tallet og utover?

Bilde Taretrål 20110817135851(2)