The Silent Spring

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Ine Terese Hogstad (1)

PAPIRVINGER ved Ine Terese Hogstad inviterer til en dansevisning i forbindelse med Klimafestivalen § 112.

The Silent Spring
Lørdag 28. januar kl. 17.00
Sted: Galleri 3,14 – Vågsallmenningen 12, Bergen
Kunstnerisk ansvarlig: Ine Terese Hogstad
Koreografi: Hogstad sammen med Katarina Skår Henriksen og Kyuja Bae
Utøver: Ine Terese Hogstad
Co-produsent: Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans

Visningen er resultatet av en forprosjektperiode hvor Hogstad har jobbet sammen med dansekunstnerne Katarina Skår Henriksen og Kyuja Bae. Den endelige forestillingen vil ha premiere i februar 2018 under Frontlosjefestivalen.
http://papirvinger.no/

Visningen er gratis.
Vi tar imot støtte til Regnskogfondet; kontanter eller betaling via Vipps.

”Vi lever på en ufattelig nydelig liten planet, men vår eksistens som mennesker er truet. Hvis vi skal overleve må vi lære oss å tenke annerledes. Fremtidens tanker må være naturlojale. De må omfatte alle mennesker. Alle levende vesener. For alt levende liv har en egen verdi.” (Arne Næss)

Dypøkologien/økosofi baseres på åtte punkter som kort kan oppsummeres på en A4-side, men som likevel er så kompleks at det inkorporerer et helt verdenssyn. Professor Arne Næss var inspirert av økologien, men opplevde at som vitenskap forsøkte den å bli like objektiv og nøytral som andre naturvitenskaper. Derfor konkluderte han med at vi må gå fra økologi til økosofi som fokuserer mer på verdier. Det ikke er nok å konstatere noe, man må også ta aktivt stilling og gjøre noe.

I forprosjektarbeidet diskuterte vi de åtte punktene for økosofi og befant oss stadig vekk i et svevende makrounivers hvor vi skulle snakke om hele verden på en gang –noe som sjelden fører til noe konkret og håndfast. Vi valgte derfor å skifte fokus fra makro- til mikroperspektiver og heller zoome inn på det nære og minste. Selv et lite insekt kan vise seg å være en viktig brikke i det store puslespillet.
Mitt uttrykk og handlingsrom i denne visningen er det dansekunstneriske. Jeg vil rette fokus mot detaljene. Kanskje kan mine bevegelser lage ringer i vannet?

Foto: Ine Terese Hogstad

Takk til:
Galleri 3,14 for velvillig å huse visningen
Bergen kommune for forprosjektstøtte