Urban Future-konferansen: Delta i programutviklingen

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Urban Future Global Conference kommer til Oslo i mai 2019, som del av programmet for Oslo som europeisk miljøhovedstad. Nå kan du være med å utvikle konferanseprogrammet. Hva skal være hovedtema, hva skal vi vise fram og hvem vil du møte? Vi inviterer til lunsj og idédugnad 19. januar.

Kick-off i Oslo rådhus i november med 250 deltagere, markerte starten for Urban Future 2019 i Oslo. Nå inviterer vi det offentlige, næringsliv, fagmiljøer og innovasjonsmiljøer til å delta i programarbeidet.

Smart by – smarte folk

”Vi vet hva som må gjøres. Nå handler det om å omsette dette i praktisk politikk og fakta på bakken.” Dette er den bærende ideen for Urban Future-konferansen, som på rekordtid har vokst til å bli en av Europas største konferanser for bærekraftig byutvikling. Til Wien i 2018 ventes 3000 deltagere. Neste stopp er Oslo, 22.–24. mai 2019.

Konferansen er en møteplass for CityChangers; dedikerte, handlingsorienterte og innovative mennesker fra hele verden, fra bl.a. politikk, byutvikling, eiendom og næring, innovasjonsmiljøer og start-ups, forskning og frivillige organisasjoner. Og deres felles visjon er den klimasmarte byen og viljen og evnen til å skape endring.

Konferansen handler om bærekraftig og klimasmart byutvikling i bred forstand, om levende byer og god planlegging, arkitektur og eiendomsutvikling, grønn mobilitet, klimaledelse og kommunikasjon, om ressursbruk og sirkulærøkonomi, om grønn vekst og urban innovasjon. Og om alt det andre som vi ønsker å løfte fram, vise fram og diskutere.

Konferansen er en ”smart city”-konferanse. Men den handler ikke primært om teknologi. Den handler om mennesker som driver endring, og deres endringshistorier, resultater, suksesser og feilskjær.

Fire spørsmål

På konferansen legges opp til plenumssesjoner og kanskje 40+ parallellsesjoner, side-arrangementer, befaringer, pop-ups og kulturarrangementer. Målet med idédugnaden er å kick-starte programarbeidet som skal fylle disse arenaene med innhold, og vi stiller b.la. følgende spørsmål:

  • Hva skal være hovedtemaer for Urban Future 2019? Hva betyr mest for dere som driver endring mot større bærekraft i byene våre?
  • Hva er de største hindringene for deg som vil drive fram utvikling av klimasmarte byer og nabolag?
  • Hvem er menneskene du har lyst å treffe, og hvem er dine drømme-forelesere?
  • Hvilke prosjekter, CityChangers, prosesser og konsepter skal vi showcase for verden fra Norge og Osloregionen?

Her er det lov å tenke fritt og stort, både innenfor og utenfor konferanse-formatet. Innspillene fra idédugnaden tas med inn i det videre programarbeidet. På idédugnaden får du også en orientering om Urban Future og hvordan du kan involvere deg

Idédugnaden er åpen for alle som kjenner seg igjen i målgruppen for konferansen og som ønsker å bidra.

Praktisk informasjon

Tid: Fredag 19. januar 2018 kl. 11.30-14.00
Sted: DogA Design og arkitektur Norge, Hausmanns gate 16, Oslo
Arrangementet er gratis, men påmelding nødvendig.

Mer informasjon og påmelding her.