Vil demokratiet redde klimaet?

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Miljøorganisasjonen Urgenda saksøkte nederlandske myndigheter for manglende klimapolitikk – og vant i retten.

Donald Trump fornekter menneskeskapte klimaendringer – og vant valget.

Kan vårt representative demokrati håndtere en langsiktig utfordring som klimaendringer? Hvordan bør vi innrette statsmaktene – mellom de folkevalgte, domstolene, forvaltningen og folkeavstemninger – for at demokratiet skal klare å redde klimaet?

Velkommen til debatt med
• Aksel Braanen Sterri, kommentator, Dagbladet
• Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
• Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
• Eivind Hoff-Elimari, forfatter av boka «Gull eller grønne skoger? Politikk for det gode liv»

Ordstyrer: Linn Stalsberg

Arrangementet er gratis.

Følg med på facebook!