Vindus-utstilling: bombefly

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – Bergen sitt bidrag til Klimafestivalen 2018 fra 17. -28.januar, blir en vindusutstilling som setter søkelys på militarisme og miljø.

CO2-utslippet fra F-35 bombeflyene Norge har tenkt å kjøpe er enormt. Kan opplysning og informasjon bidra til at planer om flykjøpet vil sprekke som troll i sola? Velkommen til PANG!-åpning torsdag 18. januar kl. 17.oo

Visste du at:

  • Innkjøp av 52 bombefly F-35 koster over 250 milliarder kroner og vil øke Norges utslipp fra militærfly til ca. 5-600 000 tonn pr. år? Det tilsvarer utslippet fra en halv million mennesker som hver holder seg innenfor klodens tålegrense på 1 tonn CO2/ år.
  • Krig og militarisme gir enorme utslipp som forurenser luft, jord og vann både i krig, men også i fredstid på militærbaser, industri- og test-områder verden over.
  • At militærsektoren, som skal ivareta menneskelig sikkerhet, bidrar stort til å ødelegge livs-grunnlaget for kommende generasjoner?

Hvorfor er militære utslipp unntatt klimaregnskapet?

Følg arrangementet på Facebook