Tilbakeblikk på klimafestivalen

Hvert år arrangerer vi klimafestival med rundt 140 arrangementet landet over – fra Svalbard til Lista. Vi takker alle har deltatt på festivalene de siste årene: frivillige, artister, partnere, bidragsytere, sponsorer og mange, mange flere.

Festivalen 2017

I 2017 ble blant annet to dramatikere hyret inn for å skrive et manus om klima for ungdom. Ni ungdomsteatergrupper iscenesatte det nyskrevne manuset. Alle hadde premiere på hver sin kant av landet under klimafestivalen i 2017. Les mer om klimadrama her.

Festivalen 2016

16–24. januar 2016 ble det arrangert 140 arrangementer landet over – fra Svalbard til Lista! Flere foto finner du her.

Video fra festivalen i 2016:

Innslag fra TV2 om Klimafestivalen § 112 i 2016: