Miljøorganisasjoner

Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i en miljøorganisasjon! Her kan du møte andre interesserte, samt holde deg oppdatert på hva som skjer på området. Her er en liste over noen miljøorganisasjoner du kan bli med i (medlem) eller støtte:

Medlemsbaserte:

Besteforeldrenes Klimaaksjon ble lansert høsten 2006. Besteforeldreaksjonen vil bidra til at våre barnebarn og deres etterkommere skal arve en jord i økologisk balanse.

Changemaker er Kirkens Nødhjelps organisasjon for ungdom mellom 13 og 30 år som ønsker å endre årsakene til fattigdom og urettferdighet.

Concerned Scientists Norway er en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn. De har også sin egen studentgruppe: Concerned Students Norway.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen ønsker å ta vare på den unike naturen i Lofoten og Vesterålens gjennom å stoppe planene om oljeboring og heller satse på de etablerte næringene i regionen.

Framtiden i våre hender er en frivillig organisasjon som arbeider for et grønt forbruk og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Organisasjonen sprang ut av Norges Naturvernforbund i sin tid, og ble stiftet som Blekkulfs Miljødektektiver i 1992.

Natur og Ungdom er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur.

Norges Naturvernforbund er landets eldste natur- og miljøvernorganisasjon, grunnlagt i 1914. Naturvernforbundet  har rundt 19 700 medlemmer og arbeider med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern

Spire er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon som bl.a jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

Stiftelser og andre miljøorganisasjoner: (ikke medlemsbaserte)

Bellona er en stiftelse som ble etablert i 1986 av Frederic Hauge og Rune Haaland. Den har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.

Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig. Greenpeace ble etablert i Norge i 1988.

Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse forankret i internasjonalt ledende norske kunnskaps- og klimaforskningsmiljøer.

Regnskogfondet er en av de ledende organisasjoner i Europa som arbeider for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner.

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en miljøorganisasjon som jobber for bevaring av biomangfold. SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

WWF (World Wide Fund for Nature ), er en internasjonal natur- og miljøvernorganisasjon med nettverk i mer enn 100 land.

ZERO (Zero Emission Resource Organisation) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense klimaendringer. For ZERO er utgangspunktet at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk.

Andre:

Norsk klimanettverk er initiativtaker til Klimafestivalen § 112. Vi er en forening med base i Oslo, og samarbeider med grupperinger i Drammen, Bergen, Stavanger og andre steder i Norge.  Vi har ikke formelle medlemmer, men er et nettverk av klimaengasjerte enkeltpersoner, og absolutt alle som er med jobber frivillig.

 

kilde: Klimahandling.no