Om klimafestivalen

Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Vi ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement. Klimakrisen løses ikke bare av eksperter og politikere – folket sitter på nøkkelen!

Norsk klimanettverk står bak Klimafestivalen § 112. Nettverket består kun av frivillige. Norsk klimanettverk står for noen av kjernearrangementene i festivalen, resten av programmet gjennomføres på dugnad av organisasjoner og enkeltpersoner. Klimafestivalen ble arrangert første gang i 2015, og har vokste seg enda større de siste årene.

Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at nye grupper kommer på banen for å vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle deler av samfunnet, og i alle land.

4.-26. januar 2019 arrangeres Klimafestivalen § 112 for femte gang – en kraftfull og leken mobilisering for å øke klimaengasjementet i alle samfunnslag og politiske partier.

Det blir store og små arrangementer over hele landet.

 

Hvorfor klimafestival?


FNs klimapanel slår fast at klimaendringene nærmer seg sivilisasjonstruende terskler i våre barns levetid. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle land, og vi har alt å vinne på det. Vi trenger en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at nye grupper kommer på banen for å vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse.

 

Hvordan kan jeg bidra?


Festivalen åpner for at selvstendige arrangører kan bidra til programmet. Det unike med festivalen er nettopp at enkeltpersoner og organisasjoner donerer tid, lokaler, kompetanse og talenter til en samlende markering. Vi foreslår at du bidrar med å gjør følgende:

a) Opprett et arrangement i tråd med våre retningslinjer
b) Spre informasjon om festivalen og oppfordre deres nettverk til å bidra til festivalen
c) Engasjer deg som frivillig og bli med på å bygge opp norgeshistoriens viktigste folkefest

 

Hvem står bak?


Initiativet til festivalen springer ut fra Norsk klimanettverk, et uformelt nettverk som består av klimaengasjerte folk med ulik bakgrunn, og drives utelukkende av frivillig arbeid. Vi har samarbeidspartnere over hele landet, og er tilsluttet Klimavalgalliansen. Flere miljøorganisasjoner støtter Klimafestivalen § 112.

Festivalen styres av en festivalkomité som koordinerer alle arrangementer og de frivillige prosjektgruppene.

Ønsker du å bidra, eller du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på:
hei@nkn.no

 

About Klimafestivalen § 112 (English)


The Climate Festival § 112 is broad climate celebration that encourages and inspires people to support political measures to ensure a sustainable future. We want to highlight the Norwegian population’s commitment to climate change mitigation, and to encourage collective change. Experts and politicians alone do not resolve the climate crisis – people must contribute as well!

The Norwegian Climate Network initiates, facilitates and coordinates the Climate Festival § 112. The network account for a few core events in the program, while volunteers and various organizations in Oslo and other parts of the country are responsible for the majority of the events. In 2017, The Climate Festival consisted of 140 events in 24 different cities and in the districts, from Svalbard in the north to Farsund in the south.

Climate change cannot be mitigated without increased democratic participation in all parts of society, and new groups must enter the arena to show the power and width of a growing climate movement. We urgently need to accelerate change towards a sustainable future, in all countries and all parts of society.

For the fourth time, the next festival is take placing in January 2018. It will be a powerful and playful mobilization, aimed to boost climate commitment in all levels of society.

The program is currently being planned, promising both large and small events all over the country.