Verdens vakreste grunnlovsparagraf

Klimafestivalen § 112 er en mobilisering rundt en av verdens vakreste grunnlovsparagrafer – paragraf 112.

Lovbestemmelsen ble vedtatt i 1992 og er et viktig redskap i en langsiktig tenkning, som bygger på beskyttelse av miljøet som en menneskerettighet.

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

 


The festival is a mobilization around Norway’s constitution article 112 – one of the most beautiful pieces of legislature in the world, protecting our common home!

“Every person has a right to an environment that is conducive to health and to a natural environment whose productivity and diversity are maintained. Natural resources should be managed on the basis of comprehensive long-term considerations whereby this right will be safeguarded for future generations as well.

In order to safeguard their right in accordance with the foregoing paragraph, citizens are entitled to information on the state of the natural environment and on the effects of any encroachment on nature that is planned or carried out.

The authorities of the State shall issue specific provisions for the implementation of these principles.”

The Climate Festival § 112, is an initiative by Norwegian Climate Network (Norsk klimanettverk). We collaborate with research institutions, organizations and cultural institutions and artists to take steps that could nudge people and society in the right direction. The Climate Festival is a broad climate celebration that encourages and inspires people to support political measures to ensure a stable climate. We believe that climate change is not resolved without increased democratic participation in all parts of society.