Klimafest på SALT 18. januar

 

Hold av datoen! Mer info kommer.

Målet med Klimafestivalen §112 er å skape økt bevissthet om klimautviklingen vi er inne i, og engasjement for å endre den. Festivalen fremmer Grunnlovens §112, som forplikter oss til tiltak som verner vårt felles livsmiljø, også for fremtidige generasjoner. Klimafestivalen §112 er en nasjonal festival.

Festivalen byr på kultur, kunnskap og stemningsfulle markeringer – med en åpen form som gjør det lett å bidra.

Hvorfor klimafestival?

FNs klimapanel slår fast at klimaendringene nærmer seg sivilisasjonstruende terskler i våre barns levetid. Vi trenger en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima.

Hvordan kan jeg bidra?

Festivalen åpner for at selvstendige arrangører kan bidra til programmet. Enkeltpersoner og organisasjoner donerer tid, lokaler, kompetanse og talenter til en samlende markering.

Har du eller din organisasjon et klimarelatert prosjekt eller en aktivitet i lokalsamfunnet som kan egne seg for festivalen – eller vil du bare bruke dine egne evner og interesser på en inspirerende måte? Bli festivalfrivillig eller meld inn et arrangement.

Hvem står bak?

Initiativtaker til festivalen er Norsk klimanettverk, som er hovedansvarlig for flere arrangementer i Oslo, og koordinerer den frivillige innsatsen ellers i landet. Norsk klimanettverk drives uten annen støtte enn donasjoner og frivillig engasjement.

 

Se event på Facebook